Quần lọt khe nữ

Da, Đen, Đỏ, Đỏ đô, Hồng phấn, Xanh ngọc

Da, Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Trắng

Da, Đen, Đỏ, Hồng sen, Tím, Trắng, Xanh dương, Xanh ngọc

Da, Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Tím, Trắng, Xanh lá cây

Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Trắng, Xanh dương

Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Trắng, Xanh dương

Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Tím, Xanh dương

Đen, Đỏ, Đỏ đô, Hồng phấn, Trắng, Xanh dương

Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Trắng, Xanh dương

Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Trắng, Xanh dương

Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Trắng, Xanh dương

Đen, Đỏ, Đỏ dưa hấu, Hồng phấn, Tím

Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Tím, Trắng, Xanh da trời

Đen, Đỏ, Hồng sen, Tím, Trắng, Vàng, Xanh ngọc

Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Trắng, Xanh dương

Đen, Đỏ, Đỏ dưa hấu, Hồng phấn, Tím nhạt, Trắng, Xanh ngọc

Đen, Đỏ, Hồng phấn, Hồng sen, Trắng